Niklas Andrén

Biografi

Jag arbetar med att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på regional och lokal nivå. I detta ingår att hålla samman stödet till kommuner och landsting i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser, samt att stödja länsstyrelserna med att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig.

Jag arbetar även med att stödja utveckling av aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar på lokal, regional och nationell nivå genom konceptutveckling, ny kunskap, metoder och teknik och att ge stöd till implementering för förmåga till samverkan och ledning.

Scroll to Top