Michael Claesson

Generallöjtnant Michael Claesson är sedan september 2020 Försvarsmaktens insatschef. Rollen innebär operativt ansvar för nationella- samt internationella operationer och insatser. Claesson är i grunden arméofficer (pansartrupperna) och har tidigare bland annat varit chef för Norrbottens pansarbataljon i Boden och för Markstridsskolan i Skövde och Kvarn. Han har även en bred erfarenhet från tjänstgöringar i Regeringskansliet, bl.a. som militär rådgivare på UD och som utsänd till Sveriges delegation vid Nato i Bryssel. Claesson var 2012-13 svensk kontingentschef för Sveriges bidrag till den Nato-ledda insatsen i Afghanistan och har även tjänstgjort i Kosovo. Före nuvarande befattning var Michael Claesson strategichef vid Högkvarterets ledningsstab. Han är gift med Åsa och de har tillsammans tre vuxna barn.

Scroll to Top