Max Ekberg

Max Ekberg har mångårig erfarenhet inom kommunal räddningstjänst och har även jobbat med strategisk och normativ utveckling av svensk räddningstjänst på nationell nivå, bland annat i sin tidigare roll som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Han har medverkat som expert vid två statliga utredningar, 112-utredningen och 2017 års räddningstjänstutredning. Max var tillförordnad räddningschef på Södertörns brandförsvarsförbund och ytterst ansvarig för ledningen av en räddningsinsats mot en brand i en avfallshög i Botkyrka kommun som sträckte sig över tre månader från mitten av december 2020 till mars 2021. Insatsen innebar långvarig påfrestning på organisationen och stora utmaningar för alla de berörda samhällsaktörerna att hantera en komplex och svårhanterlig händelse med ett omfattande samverkans- och kommunikationsbehov. Arbetet försvårades på grund av den pågående pandemi och dess restriktioner som kraftigt begränsade möjligheterna till personliga möten och effektiv samverkan på plats och i de olika stabsmiljöerna.

Scroll to Top