Mattias Ardin

Överste Mattias Ardin. Chef för det återupprättade Gotlands regemente sedan första januari 2018.

Mattias Ardin är född och uppväxt på Gotland. Tjänstgjorde i Försvarsmakten på Gotland fram till 2000 då förbandsnedläggningarna på Gotland inleddes.

Har efter det i huvudsak tjänstgjort i mälardalsregionen inklusive Försvarsmaktens högkvarter. Mattias har även varit i internationella uppdrag både i Kosovo och i Afghanistan.
Han fick möjligheten att återvända till hemön Gotland med uppdraget att återupprätta Gotlands regemente.

Scroll to Top