Mats Ström

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström är brigadgeneral med lång erfarenhet från nationella och internationella insatser. Exempelvis FN-insatsen MINURSO, svenska samverkanskontoret US CentCom, EU:s operationella huvudkontor, KFOR i Kosovo samt vid FMV, FMLOG och olika regementen.

Scroll to Top