Mats Johansson

Mats började på Livsmedelsverket 2006 och har sedan dess arbetat med beredskapsfrågor i olika former, sedan 2015 i rollen som chef. Ansvarsområdet täcker in kris- och beredskapsplanering av dricksvattenförsörjning samt livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion.

Scroll to Top