Mats Eriksson

Mats Eriksson är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Han har mångårig erfarenhet av forskning om kris- och riskkommunikation.

Scroll to Top