Mats Bohman

Biografi

Mats har sedan 2015 arbetat med krishanteringsfrågor riktat mot både offentlig- och privat verksamhet. Ett särskilt intresse har alltid funnits för pedagogiska frågor kopplat till övning och utvärdering. Med en bakgrund som utbildningschef på polisens Nationella insatsstyrka har finslipning av övning och utbildning alltid funnits med som en röd tråd i all verksamhetsutveckling. Ett viktigt inslag när företaget Practise bildades var att hålla kvar och utveckla dessa frågor vidare i en bredare kontext. ”Vårt företag skall utgöras av expert inom området krishantering, men vi skall också våga driva frågor och stå för våra åsikter även om de ibland utmanar normen. Att utveckla förmåga handlar om att våga pröva och göra saker annorlunda inte bara följa strömmen.”

Scroll to Top