Martin Tegnér

Martin Tegnér har arbetat inom Region Stockholm sedan 2016 och under de första 5 åren på Karolinska Universitetssjukhuset som operativ chef för Hjärta, Kärl och Neuro. För närvarande arbetar Martin på regional nivå och leder bland annat ett förbättringsprojekt som har till syfte att ta till vara på erfarenheter från arbetet med covidpandemin.

Under våren 2020 var Martin en av två operativa chefer som ledde Karolinska Command Center, en insats för att säkerställa tillgång av skyddsmaterial till personal vid vård av Covid-19 i regionen. Innan Karolinska har Martin mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT på företag såsom Dell och Ericsson m.fl.

Scroll to Top