Martin Sahlberg

Handläggare kärnenergiberedskap/räddningstjänst, Länsstyrelsen Uppsala

Martin Sahlberg, 33 år, bor i Skutskär i norra Uppland längs Dalälvens strand. Har tidigare jobbat som beredskapssamordnare i Älvkarleby kommun och brandman hos Gästrike Räddningstjänst.
Utbildade mig mellan åren 2007 – 2009 till brandman på MSB:s utbildning ”Skydd mot olyckor” på Sandö.

Scroll to Top