Martin Allard

Martin Allard är verksam som principalkonsult och strategisk rådgivare på det globala säkerhetsföretaget 4C Strategies. Martin har under två decennier arbetat med krisberedskap och totalförsvar inom offentlig förvaltning samt i uppdrag för samhällsviktig verksamhet i privat regi. Han har en bakgrund inom bl.a. strategisk analys i Regeringskansliet och har bland annat varit sekreterare i utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet.

Scroll to Top