Markus Planmo

Biografi

Markus arbetar som SKL:s expert inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Han har en bakgrund från Regeringskansliet och har bl.a. varit huvudsekreterare i den statliga Helikopterutredningen. Markus har förhandlat fram de överenskommelser som finns mellan SKL och MSB och som reglerar kommunernas och regionernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Scroll to Top