Markus Persson

Biografi

Tanken var att jag skulle utbilda mig till lärare inom historia och religion. Genuint intresserad av hur ledningsgrupper på svenska bolag och i andra organisationer fattar beslut kring riskområden kopplade mot informationssäkerhet.

Scroll to Top