Marina Filipsson

Biografi

Jag är kriskommunikationsstrateg på Norrtälje kommun och arbetar bland annat med kriskommunikation och riskkommunikation kopplat till informationspåverkan och desinformation. I mitt uppdrag ingår även ansvar för utveckling och intern utbildning av kriskommunikation, metodstöd och att vara tjänsteman i beredskap, TiB. Jag har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 12 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och mediedrev. Under 2019 har jag även förmånen att agera föreläsare på utbildningar för kriskommunikatörer, vilket jag är både stolt över och tycker är kul.

Scroll to Top