Maria Pålsson

Biografi

Maria Pålsson är seniorkonsult på 4C Strategies sedan 2016. Hon är en efterfrågad rådgivare, utbildare, processledare och föreläsare med konkret erfarenhet från praktisk krishantering och proaktiva förberedelser inom krisberedskap och civilt försvar. Maria har tidigare jobbat bland annat på MSB:s operativa avdelning, i Försvarsmakten och i Regeringskansliet på Utrikesdepartementet. Hon har lång erfarenhet av kommunikation i olika former från presskommunikation till långsiktig opinionsbildning och praktisk erfarenhet av komplexa informationsmiljöer från utlandstjänst i Kosovo och Afghanistan. Maria arbetar just nu med att sprida kunskap om att möta informationspåverkan genom övningar med utgångspunkt i MSB:s handbok ”Att möta informationspåverkan”.

Scroll to Top