Maria Molin

Biografi

Maria Molin är kriminolog och projektledare för Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som genomförs på Brottsförebyggande rådets enhet för statistiska undersökningar. NTU är en årligen återkommande surveyundersökning, där ett urval av befolkningen i åldern 16–84 år får svara på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Före sin tid på Brottsförebyggande rådet har Maria arbetat inom Försäkringskassan och Polismyndigheten.

Scroll to Top