Maria Königsson

Biografi

Maria Königsson arbetar som jurist vid enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum på Brottsoffermyndigheten. Hon har varit projektledare för ett regeringsuppdrag om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet som genomfördes från juli 2017 till oktober 2019. Uppdraget har inneburit att ta fram ett material som dels ger information till enskilda personer som utsätts för hot och hat i samhällsdebatten, dels kan användas av myndigheter och organisationer för att stödja utsatta personer. Under föreläsningen presenterar Maria Königsson arbetet med regeringsuppdraget och innehållet i den webbplats som Brottsoffermyndigheten har tagit fram.

Scroll to Top