Maria Fors Brandebo

Maria Fors Brandebo är docent och lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan. Maria forskar och undervisar om rekrytering och urval samt ledarskap, specifikt tillitsskapande och destruktivt ledarskap. Fokus har varit militär kontext och krishantering. Maria har även författat flera böcker inom ledarskapsområdet.

Scroll to Top