Magnus Hjort

Magnus Hjort är avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar med ansvar för att bygga förmåga och kunskap inom psykologiskt försvar bland annat genom utbildning, övning och forskning. Magnus var huvudsekreterare i den utredning som lämnade förslag till hur en ny myndighet för psykologiskt försvar skulle kunna utformas (SOU 2020:29) och var regeringens särskilda utredare med ansvar för att inrätta myndigheten till den 1 januari 2022. Magnus Hjort har en doktorsexamen i historia från Stockholms universitet och har som forskare främst publicerat arbeten med koppling till det kalla krigets säkerhetspolitik.

Scroll to Top