Magnus Hjort

Biografi

Magnus Hjort är sekreterare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar, eller Psykförsvarsutredningen som den också heter. Hjort har en bakgrund i myndigheter som Krisberedskapsmyndigheten och MSB och har även medverkat i ett flertal statliga utredningar inom säkerhetsområdet. Han disputerade 2004 vid Stockholms universitet på en avhandling om försvarsinformation under det kalla krigets första decennier.

Scroll to Top