Linda Sundbom

Biografi

Linda Sundbom är sektionschef på Must Underrättelsekontor. Linda är filosofie doktor i statskunskap och har lång erfarenhet av politisk analys med särskilt fokus på Ryssland. Hon har arbetat länge inom Försvarsmakten, men har också erfarenhet från myndigheter som exempelvis Regeringskansliet. Hon arbetar som sektionschef på Must Underrättelsekontor.

Scroll to Top