Lars-Göran Emanuelson

Biografi

Lars-Göran Ellge Emanuelson är chef för Enheten för säkerhet i cyberfysiska system på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lars-Göran är utbildad jur. kand. och har läst risk management samt systemvetenskap med inriktning på informationssäkerhet på Stockholms Universitet och KTH. Lars-Göran har arbetat inom den finansiella sektorn i sammanlagt 22 år med compliance-, clearing. och säkerhetsfrågor. Han har arbetat på Värdepapperscentralen VPC AB, Finansinspektionen och Bankgirot. Lars-Göran var med och startade den Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkan (FSPOS) och dess ordförande åren 2005-2009 och har ingått i dess styrelse under åren 2009-2017. Lars-Göran har arbetat med samhällets informationssäkerhet på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap i cirka 7 år. Lars-Göran är medlem i Riksbankens Betalningsråd och är ordförande i FIDI-Finans (MSB:s organs för informationsdelning i informationssäkerhet inom den finansiella sektorn).

Scroll to Top