Kristina Syk

Kristina Syk arbetar som strategisk rådgivare på Ramboll med expertkunskap inom totalförsvar och civilt försvar. Kristina har tidigare varit VD och rådgivare på konsultbolag Straterno, samt arbetat på både MSB med konceptutveckling av civilt försvar, och på Försvarsmaktens högkvarter som analytiker och projektledare. Kristina är också expert i utredningen om strategi för långsiktig materielförsörjning till det militära försvaret, och styrelseledamot i Allmänna försvarsföreningen.

Scroll to Top