Katie Cohen

Biografi

Katie Cohen är analytiker på FOI och har sedan 2016 varit verksam inom regeringsuppdraget ”Kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda”. Katie har en psykologexamen från Stockholms universitet samt en kandidatexamen i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Hennes intresseområden inkluderar ensamagerande gärningsmän, risk- och farlighetsbedömningar baserade på skriftlig kommunikation, samt hur extremistiska grupper använder språk, bilder och symboler i digitala miljöer.

Scroll to Top