Karl Björklund

Biografi

Arbetar som handläggare på Energimyndigheten med en specifik uppgift att  utveckla  Sveriges drivmedelsberedskap för både civilt försvar och kriser. Jag har även arbetat vid Energikontoren Sverige med ett samordningsprojekt för att främja arbetet med energiomställningen på regional nivå. I grunden är jag utbildad till Specialistofficer med inriktning logistik. I Försvarsmakten arbetade jag med att utveckla logistikförmågan och drivmedelsförsörjningen i flygvapnet. Deltog även vid den första internationella insatsen med JAS 39 Gripen (Libyen 2011) med att flygdrivmedelsförsörja det svenska förbandet.

Scroll to Top