Karina Barquet

Biografi

Karina Barquet är forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Hennes arbete fokuserar på att undersöka och testa olika sociala och tekniska innovationer för att hantera vatten och kust-relaterade risker. Hon är koordinator för ett nytt projekt ”Multipla vattenrisker och sårbarhet i Sverige”. Parallelt arbetar hon med flera stora innovationsprojekt för anpassning till hydrometeorologiska risker.

Scroll to Top