Karin Palmblad

Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor. Har arbetat med krisberedskap, säkerhetsskydd, säkerhetskultur och riskhantering på statliga myndigheter i över 20 år. Jag brinner för mångfald, dialog, samverkan, kunskapsöverföring och förutsättningar att förstå och göra rätt, perspektiv som jag gärna lyfter inom området säkerhetsskydd.

Scroll to Top