Karin Mossberg Sonnek

Biografi

Karin Mossberg Sonnek har arbetat länge på FOI med frågor som berör krisberedskap, klimatanpassning och beslut under osäkerhet. År 2007-12 deltog hon i forskningsprojektet Climatools och studerade möjligheten att integrera delar av klimatanpassningsarbetet i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Hon har också genomfört studier över vilka konsekvenserna en kraftig  värmebölja kan få på samhället, exempelvis inom transporter, elförsörjning, skydd och säkerhet samt på dricksvattenförsörjning. Nu deltar hon i forskningsprogrammet Robusta beslut som syftar till att testa beslutsstödsmetoder i kommunal planering för att ta höjd för de osäkerheter som finns i den framtida klimatförändringen.

Scroll to Top