Kajsa Helmbring

Kajsa Helmbring har 20 års erfarenhet av arbete med krisberedskap och civilt försvar och bred kompetens då hon arbetat med frågorna på samtliga nivåer inom det svenska krishanteringssystemet. Kajsa brinner för utvecklad privat-offentlig samverkan inom krisberedskapen och att bidra till att företagsplanläggning kommer till stånd i praktiken.

Scroll to Top