Josefin Bergström

Biografi

Josefin Bergström arbetar som rådgivare på Center mot våldsbejakande extremism sedan mars 2018. Dessförinnan arbetade hon som Lokal samordnare mot våldsbejakande extremism i Borlänge kommun som då var en av pilotkommunerna kopplade till dåvarande Nationella samordnaren. Idag är hon en del av centrets stödverksamhet till framför allt kommuner. Verksamheten syftar till att främja det förebyggande arbetet på lokal nivå, bland annat genom att stötta i framtagandet av lokala lägesbilder och åtgärdsplaner.

Scroll to Top