Jonas Trolle

Biografi

Jonas Trolle har arbetat som polis i över 20 års tid och har lång erfarenhet av att arbeta mot människohandel där han jobbat både som utredare och förundersökningsledare. Han utsågs av dåvarande regering som chef för Center mot våldsbejakande extremism och tillträdde tjänsten den 1 september 2018. I sitt arbete leder han 16 medarbetare i att verka för samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet, ge behovsanpassat stöd till yrkesverksamma samt samla och sprida kunskap om våldsbejakande extremism.

Scroll to Top