Jonas Raber

Jonas Raber är Affärsområdeschef för Risk & Resilience på Combitech och har 10 års bred och dokumenterad erfarenhet som senior rådgivare inom området med fokus på krisledning, utbildning & övning och utvärdering. Dessförinnan jobbade han med dessa frågor på Kansliet för Krishantering i Regeringskansliet och även på Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet med liknande frågor.

Scroll to Top