Johan Weijne

Biografi

Johan Weijne är produktchef för clearing och avveckling på Bankgirot, det svenska clearinghuset för massbetalningar. Via Bankgirot regleras skuld/fordran-förhållandet mellan banker i Sverige för fakturabetalningar, autogiro, kontoöverföringar av t.ex. löner, kortbetalningar, köp av kontanter mellan banker, realtidsbetalningar i Swish, m.fl. betalningsflöden. Johan har mer än 30 års erfarenhet av svenska betalningslösningar och arbetat på både Postgirot och Bankgirot. Han har följt utvecklingen av betalningar från blankettbetalningar på postkontor och kuvertbetalningar till dagens sekundsnabba betalningar dygnet runt i Swish. Johan är med i Totalförsvarsstiftelsen och har tidigare varit reservofficer i 26 år.

Scroll to Top