Johan Sjöberg

Över 20 år inom säkerhets- och försvarspolitik inom myndigheter och RK (Försvarsdepartementet), ansvarig för Försvarsdepartementets verksamhet vid EU-representationen och Nato-delegationen i Bryssel, totalförsvarsplaneringen inom RK, västra Balkan i början av 2000-talet. Ingår i Svenskt Näringsliv krisledning under den pågående Rysslandskrisen.

Scroll to Top