Johan Petersson

Johan har sin utbildning från Militärhögskolan Karlberg och tjänstgjorde initialt inom ingenjörkåren men huvuddelen av sin tid som yrkesofficer spenderades inom säkerhetsförbanden. Efter åtta år lämnade Johan Försvarsmakten för att jobba med säkerhet inom det brittiska säkerhetsföretaget G4S. Efter några år så blev han säkerhetsdirektör för G4S Sverige och när de förvärvades av det norska bolaget Nokas fortsatte Johan som Divisionssäkerhetschef för Nokas verksamhet i norra Europa. Efter åtta år i den privata säkerhetsindustrin med förtroendeuppdrag inom Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd och Riksbankens arbetsgrupp för säkerhet så lämnade han det privata och anställdes 2016 som CSO för Teracom Group AB. Sedan 2020 är Johan Teracoms vVD, CSO och dess IT-chef.

Scroll to Top