Jessica Svärdström

Jessica Svärdström är departementsråd och biträdande chef för UD:s enhet för europeisk säkerhetspolitik sedan juli 2020.

Hon har tjänstgjort på UD sedan 2000. Hennes utlandsposteringar inkluderar Ljubljana, Bryssel (Nato-delegationen), Kabul och Bagdad. Mellan 2018 och 2019 tjänstgjorde Jessica som Sveriges ambassadör till Mali, Burkina Faso and Mauretanien. I hemmaorganisationen har hon tjänstgjort vid Enheten för europeisk säkerhetspolitik i olika kapaciteter.

Jessica Svärdström är innehavare av Fil kand i Freds- och konfliktkunskap och en Fil mag i Historia från Uppsala universitet.

Scroll to Top