Jan Wünsche

Biografi

Jan har arbetat med skydd av säkerhetskänslig verksamhet i Försvarsmakten och andra myndigheter i snart 13 år och har en ännu längre erfarenhet som specialist och konsult inom it och it-säkerhet. Jan har bl.a. arbetat inom Must, riksdagsförvaltningen och i den svenska militära insatsen i Afghanistan. Han representerar Must och Försvarsmakten i ett antal samverkansgrupper, både nationellt och internationellt. Jan har varit av nyckelspelarna i framtagandet av Försvarsmaktens nya föreskrifter för säkerhetsskydd.

Scroll to Top