Jan Stangebye

Biografi

Jobbat med säkerhet i olika former sedan 20 år tillbaka. Mellan åren 2011-2017 jobbade Jan med nukleärt säkerhetsskydd, både nationellt och internationellt. Inom ramen för de uppdragen planerade och genomförde Jan nationella och internationella övningar som präglades av antagonistiska inslag. Länsstyrelsen är ansvarig för att bedriva statlig räddningstjänst vid radiologiskt utsläpp eller hot om radiologiskt utsläpp från kärnteknisk anläggning. Inom ramen för den uppgiften, har Jan sedan våren 2018, haft uppdraget att planera för genomförandet av kärnkraftsövning ”Havsörn 2019”. Även den övningen präglas av antagonistiska inslag under en tid där totalförsvarsfrågor är allt viktigare. Vid sidan av övningsplaneringen leder Jan enheten för samhällsskydd och beredskap vid myndigheten.

Scroll to Top