Ingrid Sefastsson

Ingrid Sefastsson, Public Affairs Lead på ABB Sverige ansvarar för ABB:s samhällsrelationer och arbetar i skärningspunkten mellan teknologi och politik. Hon har en bakgrund från Regeringskansliet och har tidigare arbetat med internationella frågor på näringsdepartementet liksom inom utrikesförvaltningen.

Scroll to Top