Ida Kullgren

Biografi

Arbetar på MSB sedan 2018 på enheten för planering och försörjning med särskilt fokus på frågor rörande samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Är med och driver MSB:s utvecklingsprojekt kring kontinuitetshantering där syftet är att ta fram behovsanpassade stöd till aktörer. Har tidigare erfarenhet med samma frågor fast på regional nivå genom åtta år på länsstyrelse. Har där bland annat lett ett utvecklingsprojekt med syftet att skapa samsyn av samhällsviktig verksamhet på lokal och regional nivå. Har även erfarenhet av att ha drivit olika EU:projekt i varierenade områden så som översvämning och kompetensförsörjning.

Scroll to Top