Herman Geijer

Herman Geijer är nationell samordnare

Herman Geijer arbetar med ABFs arbete med prepping och krisberedskap. Tanken är att skapa studiecirklar och att folkbilda om kriser och hur vi kan vara en resurs när något oväntat händer.

Scroll to Top