Fredric Jonsson

Biografi

Fredric Jonsson jobbar idag som beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jönköping och har lång erfarenhet inom länets krishanteringsmodell F-samverkan. Tidigare var han brandingenjör och säkerhetschef i Jönköpings kommun. Fredric har dessutom jobbat åt Sveriges Kommuner och Landsting samt med brandutredningar år Polismyndigheten.

Scroll to Top