Freddy Jönsson Hanberg

Reservofficer sedan 1990. Arbetat 10 år heltid i Försvarsmakten med ledning och logistik, krigsplacering på Högkvarteret Insatsstaben. Grundare och sekreterare på Totalförsvarsstiftelsen som bedriver studier på totalförsvarsområdet. Strategisk rådgivare till RISE för totalförsvarsfrågor. Medlem av SIS Tekniska kommitté 494 – Samhällssäkerhet. Medlem av NATO SAS-163, “Energy Security in the Era of Hybrid Warfare”. Medlem av Samhällssäkerhetsgruppen i Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.

Projektmedlem i flera triple helix-projekt tillsammans med KTH, Lunds universitet, Luleå tekniska högskola, näringsliv och offentliga aktörer
Skribent i SvD, DI, Frivärld och på Kungliga krigsvetenskapsakademien.
Tidigare uppdrag och arbeten, urval:
• Författare av rapporten “Försörjningsutmaningar i kris” som överlämnades till Försvarsmakten i december 2020
• Strategisk rådgivare till Socialstyrelsens krisberedskapschef under 2020
• Huvudförfattare av studien “Regional virtuell samverkan och distribuerad lägesbild” som överlämnades till Länsstyrelsen i Stockholm i december 2019

Scroll to Top