Freddy Jönsson Hanberg

Biografi

Freddy är grundare av Totalförsvarsstiftelsen och han sköter stiftelsens kansli tillsammans med två medarbetare. Totalförsvarsstiftelsen engagerar ett 50-tal personer i olika studier och råd, samtliga arbetar ideellt för stiftelsen. Freddy är reservofficer i Försvarsmakten sedan 30 år där han bl a arbetat med NATO och EU, övat i Ukraina tillsammans med US Army och deltagit i övningsledningen för Försvarsmaktens ledningsövningar under ett tiotal år. Han har arbetat med verksamhetsutveckling, kapitalanskaffning och projektledning för Världsbanken, IFC, FN, Microsoft, SEB, Ericsson och en rad andra stora och små företag.

Scroll to Top