Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Eva-Lotta har de senaste 20 åren haft olika offentliga uppdrag inom inköp och strategisk upphandling. Hon har bl a varit chef för den statliga inköpssamordningen vid Statskontoret, varit verksam som inköpschef på SVT och nu senast VD för kommunernas och regionernas egen inköpscentral. Hennes stora engagemang inom området har bl a resulterat i en bok och mångårigt engagemang i styrelsen för Sveriges Offentliga Inköpare.

Scroll to Top