Biografi

Eva Leth är krisberedskapsstrateg och har haft uppdrag som expert, utbildare och utredare på olika samhällsnivåer. Eva är också extern doktorand vid Lunds universitet, LTH och forskar om krisberedskap och civilt försvar ur ett individ- och samhällsperspektiv. Efter en förstudie om läkemedelsförsörjningen i Region Skåne 2016 fick hon i uppdrag att 2017-2019 leda och genomföra projektet ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig”. Projektet har resulterat i en rapport som Eva är huvudförfattare och redaktör för.