Ester Veibäck

Ester Veibäck är civilingenjör i system i teknik och samhälle och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Hennes fokusområden är studier av samhället säkerhet, ur krisberedskaps- och civilt försvarsperspektiv samt trygg energiförsörjning.

Scroll to Top