Erik Nordman

Erik Nordman är chef för avdelningen Säkerhet och beredskap på Affärsverket Svenska kraftnät, som arbetar med elförsörjningens kontinuitet, elberedskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Han har mångårig erfarenhet av att utveckla och leda arbete inom samhällssäkerhet, från bland annat Regeringskansliet, MSB och FOI.

Scroll to Top