Elina Ramsell

Senior Advisor, Combitech

Elina Ramsell har 14 års erfarenhet av kontinuitetshantering, riskhantering och krisberedskap. Därtill arbetar Elina med informationssäkerhet, till exempel med ledningssystem för informationssäkerhet. Elina har framförallt arbetat inom samhällsviktig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå med bland annat kvalificerat utredningsarbete, projektledning och metodutveckling. Förutom praktisk erfarenhet har Elina forskat vid Linköpings universitet/CARER om hantering av kriser och olyckor med hjälp av samverkan och IT.

Scroll to Top