Elias Mellander

Elias Mellander är etnolog och verksam som forskare vid Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet. Sedan 2020 driver han forskningsprojektet För alla eventualiteter, där han undersöker prepping i termer av kultur, konsumtion och framtidstro.

Scroll to Top