Dominik Swiecicki

Biografi

Dominik Swiecicki arbetar som senioranalytiker och produktionsledare inom informationspåverkan på MSB. Fokus för arbetet är att analysera och förebygga sårbarheter för desinformation och antagonistisk påverkan i vårt samhälle. På MSB har Dominik bl.a. arbetat med att skydda Riksdagsvalet 2018  och Valet till Europaparlamentet 2019 mot informationspåverkan, utvecklat samarbeten med sociala-medieföretagen och utbildat olika typer av samhällsaktörer för att långsiktigt höja samhällets motståndskraft mot informationspåverkan. Dominik är utbildad statsvetare, och har tidigare arbetat som journalist, underrättelseanalytiker och medieanalytiker.