Dominik Swiecicki

Biografi

Dominik Swiecicki arbetar som senioranalytiker och produktionsledare inom informationspåverkan på MSB. Fokus för arbetet är att analysera och förebygga sårbarheter för desinformation och antagonistisk påverkan i vårt samhälle. På MSB har Dominik bl.a. arbetat med att skydda Riksdagsvalet 2018  och Valet till Europaparlamentet 2019 mot informationspåverkan, utvecklat samarbeten med sociala-medieföretagen och utbildat olika typer av samhällsaktörer för att långsiktigt höja samhällets motståndskraft mot informationspåverkan. Dominik är utbildad statsvetare, och har tidigare arbetat som journalist, underrättelseanalytiker och medieanalytiker.

Scroll to Top